Dobre prognozy w inwestycjach drogowych

Dobre prognozy w inwestycjach drogowych

Witajcie! W roku 2020 zostało wybudowanych wiele dróg, aczkolwiek o wiele mniej niż w roku 2019. Według GDDKiA w poprzednim roku oddano przykładowo 125 km dróg szybkiego ruchu. To o ponad 300 km mniej niż w roku 2019.

Szef GDDKiA tłumaczy, że jest to spowodowane dołkiem w przetargach na nowe drogi w latach 2016 i 2017. W kolejnych latach inwestycje powinny przybierać na sile. W realizacji są łącznie 102 zadania z Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) i Programu budowy 100 obwodnic (PB100) o długości prawie 1275 km i wartości ponad 48 mld zł. Prognozy są zatem pocieszające.

Nasz firma współpracuje przy różnych inwestycjach budowlanych, w tym w budowie dróg. Mamy spore doświadczenie w robotach ziemnych i transporcie kruszywa oraz maszyn budowlanych na teren inwestycji. Cieszy nas fakt, że też mogliśmy uczestniczyć przy różnych projektach budowy dróg w 2020 roku.

roboty ziemne; roboty drogowe; transport; kruszywa; maszyny budowlane