Odpady Budowlane Poznań - Wywóz Gruzu

RECYKLING

PRZYJMOWANIE I SKŁADOWANIE ODPADÓW BUDOWLANYCH ZGODNIE Z REJESTREM BDO

RECYKLING BUDOWLANY

Oferujemy naszym klientom przyjmowanie i składowanie odpadów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poniżej przedstawiamy Państwu klasyfikację odpadów budowlanych, które przetwarzamy. Wszystkie odpady mają przypisany kod i są ewidencjonowane w rejestrze BDO (Baza Danych Odpadowych).

Zakres naszej działalności obejmuje materiały pochodzące między innymi z wyburzeń czy rozbiórek, takie jak gruz, cegła, czy beton. Firma SIMNAT zarejestrowana jest w Rejestrze BDO pod
numerem 000337696.

Czym jest BDO?

>>SPRAWDŹ<<

 

OFEROWANE USŁUGI W RAMACH RECYKLINGU

 

-> PRZYJMOWANIE ODPADÓW BUDOWLANYCH

-> SKŁADOWANIE I PRZETWARZANIE ODPADÓW BUDOWLANYCH

-> RECYKLING MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W PROCESIE KRUSZENIA I SORTOWANIA

ODPADY BUDOWLANE - KLASYFIKACJA

Odpady betonowe i szlam betonowy

W swoim składzie posiadają wapno, gips, glinę, cement, wodę, kwarc. Odpad nie posiada właściwości niebezpiecznych określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18.12.20214. Odpad niepalny, obojętny.

Odpady z produkcji cementu

W swoim składzie posiadają wapno, gips, glinę, cement, wodę, kwarc. Odpad nie posiada właściwości niebezpiecznych określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18.12.20214. Odpad niepalny, obojętny.

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

W swoim składzie posiadają wapno, gips, glinę, wodę, kwarc. Odpad nie posiada właściwości niebezpiecznych określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18.12.20214. Odpad niepalny, obojętny.

Gruz ceglany

W swoim składzie posiadają wapno, gips, glinę, wodę, kwarc. Odpad nie posiada właściwości niebezpiecznych określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18.12.20214. Odpad niepalny, obojętny.

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

W swoim składzie posiadają wapno, gips, glinę, cement, wodę, kwarc. Odpad nie posiada właściwości niebezpiecznych określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18.12.20214. Odpad niepalny, obojętny.

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

W swoim składzie posiadają wapno, gips, glinę, cement, wodę, kwarc. Odpad nie posiada właściwości niebezpiecznych określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18.12.20214. Odpad niepalny, obojętny.

Odpady z remontów i przebudowy dróg

W swoim składzie posiadają wapno, gips, glinę, cement, wodę, kwarc. Odpad nie posiada właściwości niebezpiecznych określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18.12.20214. Odpad niepalny, obojętny.

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

Odpady posiadają w swoim składzie: bazalt, granit, żwir kwarcowy, żwir magmowy, wapień, dolomit. Odpad nie posiada właściwości niebezpiecznych określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18.12.20214. Odpad niepalny, obojętny.

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

Odpady posiadają w swoim składzie: bazalt, granit, żwir kwarcowy, żwir magmowy, wapień, dolomit. Odpad nie posiada właściwości niebezpiecznych określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18.12.20214. Odpad niepalny, obojętny.

Minerał (np. piasek, kamienie)

W swoim składzie posiadają wapno, gips, glinę, cement, wodę, kwarc. Odpad nie posiada właściwości niebezpiecznych określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18.12.20214. Odpad niepalny, obojętny.

simnat_logo-biale

ul. Topolowa 25A/4
64-500 Gałowo
NIP 7872133431
biuro@simnat.pl
tel. 662 878 878

OBSZAR DZIAŁANIA

Powiaty: poznański, szamotulski, czarnkowsko-trzcianecki, wągrowiecki, chodzieski, międzychodzki, nowotomyski, grodziski, kościański, śremski, średzki,gnieźnieński

SIMNAT Sp. z o.o. sp. k.

Baza Sprzętowa SIMNAT

Kruszarnia SIMNAT Poznań