Kruszywa SIMNAT - Kruszarnia Poznań / Wielkopolska

Kruszywo nadające się na wszelkie rodzaju zasypki, obsypki fundamentów, charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami w zakresie zagęszczenia oraz profilowania. Stosowane w budownictwie jako wszelkiego rodzaju podbudowy oraz wypełnienie fundamentów, wykopów itp.

Wycena indywidualna uzależniona od ilości kruszywa oraz miejsca dostawy

Kruszywo stosuje się jako warstwę odcinającą, mrozoodporną. Materiał ten stosowany jest w budowie dróg jako warstwę odporną na niskie temperatury.

Wycena indywidualna uzależniona od ilości kruszywa oraz miejsca dostawy

Kruszywo płukane, sortowane, żwir 2-8 mm. Kruszywo idealnie nadaje się do produkcji betonu, drenaży, obsypek itp. Kruszywo dostępne z transportem do klienta. Dostawy realizujemy przy użyciu własnej floty, wywrotek o ładowności od 3,5-27,0 ton.

– frakcja 0/2 mm – murowanie, tynkowanie, posadzki, beton
– frakcja 0/4 mm – murowanie, posadzki, zaprawa, tynkowanie, beton
– frakcja 2/8 mm – produkcja betonu, drenaże, murowanie, odwodnienia
– frakcja 8/16 mm – produkcja betonu, drenaże, odwodnienia, ogrody
– frakcja 8/32 mm – produkcja betonu, podbudowy, drenaże, odwodnienia

Wycena indywidualna uzależniona od ilości kruszywa oraz miejsca dostawy

Kruszywo dostępne z transportem do klienta. Dostawy realizujemy przy użyciu własnej floty wywrotek o ładowności od 3,5-27,0 ton.

– frakcja 0-5 mm – tzw. Mączka granitowa, drogi, utwardzenie, plan pod kostkę
– frakcja 2-5 mm – produkcja mas bitumicznych, produkcja betonu, ogrody
– frakcja 2-8 mm – produkcja betonu towarowego, ogrody, drenaże
– frakcja 8-16 mm – produkcja betonu towarowego, ogrody, drenaż
– frakcja 8-22 mm – produkcja mas bitumicznych, ogrody, drenaże

Wycena indywidualna uzależniona od ilości kruszywa oraz miejsca dostawy

Mieszanka granitowa 0-31,5 mm 0/31,5 mm. Kruszywo idealnie nadaje się na podbudowy dróg, placów, parkingów, chodników, ścieżek rowerowych, podjazdów itp. Kruszywo oferujemy z dostawą do klienta własnymi pojazdami samowyładowczymi oraz istnieje możliwość odbioru własnego na terenie kruszarni.

– frakcja 0/5 mm – podbudowy drogowe, ścieżki pieszo-jezdne
– frakcja 0-31,5 mm – podbudowa drogowa
– frakcja 0-63,0 mm – podbudowa drogowa

Wycena indywidualna uzależniona od ilości kruszywa oraz miejsca dostawy

Kruszywo sortowane ceglano-betonowe, gruz tłuczeń granulacji. Wyprodukowane kruszywo pochodzi z kruszenia materiałów rozbiórkowych, cegły i betonu . Podana cena dotyczy tony kruszywa. Kruszywo dostępne z transportem do klienta. Dostawy realizujemy przy użyciu własnej floty wywrotek o ładowności od 3,5-27,0 ton.

– frakcja kruszywa 0-8 mm – tzw. Odsiew idealny do stabilizacji gruntu, zagęszczenia
– frakcja kruszywa 10-40 mm – idealna na podbudowy pod place, hale, drogi chodniki
– frakcja kruszywa 40-60 mm – idealna na podbudowy pod place, hale, drogi chodniki

Wycena indywidualna uzależniona od ilości kruszywa oraz miejsca dostawy

Kruszywo sortowane, betonowe, gruz tłuczeń granulacji. Wyprodukowane kruszywo pochodzi z kruszenia prefabrykatów betonowych, nie zawiera cegły. Podana cena dotyczy tony kruszywa. Kruszywo dostępne z transportem do klienta. Dostawy realizujemy przy użyciu własnej floty wywrotek o ładowności od 3,5-27,0 ton.

– frakcja kruszywa 0-8 mm – tzw. Odsiew idealny do stabilizacji gruntu, zagęszczenia
– frakcja kruszywa 10-40 mm – idealna na podbudowy pod place, hale, drogi chodniki
– frakcja kruszywa 40-60 mm – idealna na podbudowy pod place, hale, drogi chodniki

Wycena indywidualna uzależniona od ilości kruszywa oraz miejsca dostawy

Kruszywo sortowane, kruszony asfalt, bitum. Wyprodukowane kruszywo pochodzi z kruszenia asfaltu. Podana cena dotyczy tony kruszywa. Kruszywo dostępne z transportem do klienta. Dostawy realizujemy przy użyciu własnej floty wywrotek o ładowności od 3,5-27,0 ton.

– frakcja kruszywa 0-8 mm – tzw. Odsiew idealny do stabilizacji gruntu, zagęszczenia
– frakcja kruszywa 10-40 mm – idealna na podbudowy pod place, hale, drogi chodniki
– frakcja kruszywa 40-60 mm – idealna na podbudowy pod place, hale, drogi chodniki

Wycena indywidualna uzależniona od ilości kruszywa oraz miejsca dostawy

Materiał nadający się na utwardzenia dróg gruntowych, placów parkingowych, budowy ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-chodnikowych. Kruszywo oferujemy z dostawą do klienta własnymi pojazdami samowyładowczymi oraz istnieje możliwość odbioru własnego na terenie kruszarni.

Wycena indywidualna uzależniona od ilości kruszywa oraz miejsca dostawy

Ziemia siana, ogrodowa. Ziemia nadaje się na podniesienie – wyrównanie terenu, na ogród, pod trawnik. Grunty Klasy III oraz IV przesiewane mechanicznie, oczyszczone. Kruszywo dostępne z transportem do klienta. Dostawy realizujemy przy użyciu własnej floty wywrotek o ładowności od 3,5-27,0 ton.

Wycena indywidualna uzależniona od ilości kruszywa oraz miejsca dostawy

Zastosowanie na podniesienie terenu oraz do stabilizacji gruntu. Kruszywo dostępne z transportem do klienta. Dostawy realizujemy przy użyciu własnej floty wywrotek o ładowności od 3,5-27,0 ton.

Wycena indywidualna uzależniona od ilości kruszywa oraz miejsca dostawy

simnat_logo-biale

ul. Topolowa 25A/4
64-500 Gałowo
NIP 7872133431
biuro@simnat.pl
tel. 662 878 878

OBSZAR DZIAŁANIA

Powiaty: poznański, szamotulski, czarnkowsko-trzcianecki, wągrowiecki, chodzieski, międzychodzki, nowotomyski, grodziski, kościański, śremski, średzki,gnieźnieński

SIMNAT Sp. z o.o. sp. k.

Baza Sprzętowa SIMNAT

Kruszarnia SIMNAT Poznań