Kruszywa stosowane w budownictwie

Kruszywa stosowane w budownictwie

Kruszywo to surowiec, który był wykorzystywany przez człowieka od zarania dziejów. Teraz także jest bardzo często stosowany na różnych etapach budowy jako podkład, element fundamentów, jako wypełnienie, jako spoiwo, do zapraw budowlanych i betonów. Odpowiednie kruszywo, które dostarczamy jest podstawowym elementem w budownictwie inżynieryjnym.

Kruszywa dzielimy na kruszywa naturalne, czyli materiał pozyskany bezpośrednio jak piasek, żwir, pospółka, otoczaki, oraz kruszywa łamane, pozyskane w procesie obróbki materiału skalnego np. tłuczeń, miał, kliniec, grys.

W 2004 r. wprowadzono w Polsce normy europejskie serii EN w postaci norm zharmonizowanych PN-EN. Pierwszą z opublikowanych norm była PN-EN 13043. Zmianom uległ podział kruszyw, który w myśl norm zharmonizowanych wyodrębnia następujące grupy:

kruszywa naturalne – materiał pochodzenia mineralnego, który poza obróbką mechaniczną nie został poddany żadnej innej obróbce,

kruszywa sztuczne – materiał pochodzenia mineralnego uzyskany w wyniku procesu przemysłowego obejmującego termiczną lub innego rodzaju modyfikację,

kruszywa z recyklingu – materiał powstały w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie.

Wymiar kruszywa tez jest bardzo ważny podczas budowy obiektów inżynieryjnych, dlatego dostarczamy materiał o odpowiednim uziarnieniu, mówiąc inaczej odpowiedniej frakcji, zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Mamy kilka różnych metod wydobywania kruszyw. W przypadku naturalnych metod mamy wydobycie technologią lądową (suchą), wodną (spod wody) oraz mieszaną (lądowo-wodną). Dostarczamy każdy rodzaj surowca, a dzięki odpowiednim maszynom firma Simnat specjalizuje się w pozyskiwaniu kruszyw z recyklingu.

Kruszywa z recyklingu powstają m.in. podczas przebudów dróg – wówczas materiał mineralny ze zdartej, starej nawierzchni zostaje poddany kruszeniu w celu ponownego wykorzystania, z obiektów wyburzanych oraz rozbieranych. Dysponując kruszarką oraz przesiewaczem dostarczamy materiał wysokiej klasy na teren budowy dróg lub innych obiektów inżynieryjnych.