Kruszywo ceglano-betonowe w Kruszarni w Poznaniu

Kruszywo ceglano-betonowe w Kruszarni w Poznaniu

Co to jest kruszywo ceglano-betonowe?

Kruszywo ceglano-betonowe to materiał, który pozyskujemy w procesie recyklingu odpadu budowlanego na terenie naszej Kruszarni w Poznaniu. Pochodzi z rozbiórki obiektów budowlanych i stanowi ważny budulec, który wykorzystywany jest powtórnie. Oczyszczony gruz ceglano-betonowy trafia do kruszarki, która rozdrabnia go na odpowiednie frakcje. Następnie ulega sortowaniu i przesiewaniu, gdzie kruszywo oczyszcza się z pozostałych odpadów takich jak drewno, stal, czy szkło. W ten sposób odzyskany materiał trafia spowrotem na teren budowy.

KOD ODPADÓW: 17 01 07

Opis: Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

W swoim składzie posiadają wapno, gips, glinę, cement, wodę, kwarc. Odpad nie posiada właściwości niebezpiecznych określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18.12.20214. Odpad niepalny, obojętny.


Wykorzystanie kruszywa ceglano-betonowego

Kruszywo znajduje swoje zastosowanie w większych inwestycjach jako utwardzenie terenu pod budowę placów, parkingów, dojazdów, chodników, ale z powodzeniem można go stosować podczas naprawy nieutwardzonej nawierzchni dróg, idealnie uzupełnia dziury i ubytki drogowe, ponieważ przepuszcza wodę. Stosuje się go w mniejszych inwestycjach prywatnych do podjazdów, alejek ogrodowych i chodników na terenie działki.

Wykorzystanie odpadów ceglano-betonowych w procesie recyklingu jest działaniem proekologicznym, zmniejsza ilość odpadów i hałd gruzu, dając życie nowym inwestycjom budowlanym.