Roboty ziemne pod budowę dróg

Roboty ziemne pod budowę dróg

Witajcie, jak już pewnie wiecie specjalizujemy się miedzy innymi w robotach ziemnych i transporcie kruszywa. Wspieramy największe inwestycje budowlane i drogowe w Wielkopolsce. Dzisiaj powiemy kilka słów na temat budowy dróg i zaplecza, które oferujemy podczas takich inwestycji.

Poniżej przedstawiamy Wam schemat warstw budowy drogi, które w większości wykonywane są z mieszanki mineralno-asfaltowej.

 

Jako pierwszą warstwę na dnie wykopu umieszczamy warstwę mrozoodporną, która zapewni nam prawidłowy odpływ wody oraz ochronę przez działaniem niskich temperatur. Wierzchnia warstwa jest wiązana cementem. Następnie dochodzi warstwa kruszywa, która stanowi fundament pod pozostałe warstwy. Potem dochodzą warstwy nawierzchni: podbudowa asfaltowa, warstwa wiążąca, która przenosi naprężenia w dół, no i warstwa ścieralna – to od niej zależy bezpieczeństwo i komfort jazdy.

W przypadku kruszywa stosujemy jako fundament kruszywa łamane typu: tłuczeń, mieszanka granitowa, grys. Jeżeli chodzi natomiast kruszywo naturalne i jako warstwę mrozoodporną stosujemy piasek, żwir, pospółka w zależności od technologii i preferencji klienta.

SPRAWDŹ NASZE KRUSZYWA

Jakie mamy etapy robót ziemnych podczas budowy dróg?

  • prace przygotowawczo-zabezpieczające
  • etap wykopów
  • transport mas ziemnych i budowa nasypów
  • wyrównanie i zagęszczenie gruntu
  • wzmocnienie i zabezpieczenie wykonanych prac ziemnych

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej lub jesteś zainteresowany/na współpracą zapraszamy do kontaktu! 

Firma Simnat zabezpieczy inwestycję w przypadku robót ziemnych, transportu sprzętu oraz kruszywa.