Odbiór odpadów budowlanych

Odbiór odpadów budowlanych

Jak gospodarować odpadami budowlanymi?

Nowy Rok zbliża się nieubłaganie a wraz z nim zmiany w ustawie o Odpadach Budowlanych, które przewidują obowiązek segregacji i selektywnego odbioru pozostałości z remontów, rozbiórek czy wyburzeń. Bliżej o tym temacie pisaliśmy w jednym z naszych wcześniejszych artykułów. I zachęcamy do zapoznania się z nim. Link >> https://simnat.pl/co-robic-z-odpadami-budowlanymi/.

Firma Simnat zajmuje się przyjmowaniem, składowaniem i przetwarzaniem odpadów budowalnych, które powstają w skutek rozbiórek, wyburzeń lub innych prac remontowo-budowlanych, zgodnie z przepisami i rejestrem BDO. Prowadzimy odbiór gruzu budowlanego bezpośrednio z placów budów za pośrednictwem własnej floty, pojazdów bądź stacjonarnie, na terenie Kruszarni Simnat Poznań przy ul. Szarych Szeregów 23. 

Świadczymy również usługi recyklingu powierzonych odpadów stacjonarnie na terenie Kruszarni Simnat Poznań lub bezpośrednio na terenie inwestycji za pomocą mobilnych zestawów krusząco-przesiewających. Uzyskany w ten sposób tłuczeń pozostaje na terenie inwestycji i może posłużyć ponownie jako podbudowa pod place, drogi, chodniki lub jako utwardzenie dojazdu do budowy. Stacjonarny recykling wychodzi naprzeciw ograniczeniom kosztów odbioru i utylizacji gruzu porozbiórkowego, jak również ograniczeniu emisji CO2 do atmosfery.

Jako podmiot przetwarzający odpady budowlane prowadzimy ciągłą sprzedaż tłuczni recyklingowych w różnych frakcjach i rodzajach, w tym:

*tłuczeń betonowy niesortowany 0-63 mm

*tłuczeń betonowy kruszony sortowany 10-40 mm

* tłuczeń betonowy kruszony sortowany 40-60 mm

*tłuczeń ceglano-betonowy niesortowany 0-63 mm

* tłuczeń ceglano-betonowy kruszony sortowany 10-40 mm

* tłuczeń ceglano-betonowy kruszony sortowany 40-60 mm

Dokładny wykaz obsługiwanych kodów wraz z dokładnym opisem znajduje się poniżej:

Wykaz kodów BDO

 10 13 14 https://simnat.pl/odpady-budowlane-bdo/#1637666170969-42bb49b9-f2d0

10 13 80 https://simnat.pl/odpady-budowlane-bdo/#1637686345921-12c8f780-c196

17 01 01 https://simnat.pl/odpady-budowlane-bdo/#1637686347131-5567e9d7-8a1c

17 01 02 https://simnat.pl/odpady-budowlane-bdo/#1637686348383-917472bd-0576

17 01 03 https://simnat.pl/odpady-budowlane-bdo/#1637686349546-a6699131-4285

17 01 07 https://simnat.pl/odpady-budowlane-bdo/#1637686350716-87e134da-55b8

17 01 81 https://simnat.pl/odpady-budowlane-bdo/#1637686341736-3f97bca9-7e2a

17 05 04 https://simnat.pl/odpady-budowlane-bdo/#1637686351733-5a81795a-a34b

17 05 08 https://simnat.pl/odpady-budowlane-bdo/#1637686344489-e26ad3ff-d1ce

 19 12 09 https://simnat.pl/odpady-budowlane-bdo/#1637686339607-13d546eb-5e47

Zapraszamy do współpracy!